Praktijkwerking

Groepspraktijk

Groenstraat

Dr Jo Peeters - Dr Marina Essers

Dr Robyn Cook

Praktijkwerking: Afspraken

Omwille van de toenemende drukte in de praktijk, vragen we uw aandacht voor de volgende richtlijnen. Op deze manier hopen we u op een kwaliteitsvolle manier en met een maximale efficiëntie te kunnen verder helpen.

 

 

AFSPRAAK MAKEN

Voor al onze consultaties werken we op afspraak, omdat dit de efficiëntie verhoogd en er voor zorgt dat uw wachttijden in de wachtzaal beperkt blijven. Om dit systeem niet in het gedrang te laten komen, en uw eigen wachttijd zo beperkt mogelijk te houden, zijn er wel enkele aandachtspunten:

  • wees steeds op tijd ! Als u niet of niet tijdig op uw afspraak kan zijn, verwittig ons dan zo snel mogelijk, op die manier kunnen we misschien een andere patiënt helpen.
  • voor twee personen/consultaties maakt u steeds twee afspraken, ook voor korte vragen, attesten, …
  • voor meer uitgebreide consultaties maakt u eveneens twee afspraken: bijvoorbeeld bij een pre-operatief onderzoek (afname EKG), …

Op deze manier kunnen ook de patiënten die na u komen op tijd geholpen worden, en vermijden we onnodige wachttijden.

 

Uitzonderlijk, bij extra dringende consultaties/bezoeken of onvoorziene omstandigheden, kan het gebeuren dat u toch langer dan voorzien moet wachten. Wij proberen dit maximaal te vermijden, maar vragen in dergelijke gevallen om uw begrip.

 

Praktisch

Het maken van een afspraak doet u bij voorkeur ONLINE. De online agenda is continu beschikbaar en na login kan u bij arts en tijdstip van uw keuze een afspraak vastleggen. Op deze manier worden het aantal telefoonoproepen fors gereduceerd en worden de consultaties hierdoor minder onderbroken. Dit is tevens gratis.

 

Indien u een telefonische afspraak wil maken, vragen we om dit te doen tijdens de aanwezigheid van onze secretaresse, zoals aangegeven in het schema.

 

 

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken aanvragen kan enkel telefonisch. Om praktische redenen vragen we steeds om dit tijdig te doen, met andere woorden, vóór 10u30. Meld steeds duidelijk naam, adres en tevens de reden van het bezoek.

 

Huisbezoeken zijn enkel voorbehouden voor patiënten die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Een consultatie is immers steeds de eerste keuze: het onderzoek gebeurt in de beste omstandigheden, alle onderzoeksmiddelen zijn voorhanden en uw volledig dossier is rechtstreeks beschikbaar. Bovendien is een consultatie goedkoper voor uzelf en de ziekteverzekering.

 

Voor een huisbezoek wordt geen afspraak gegeven, enkel een ruwe inschatting of richtuur. Afhankelijk van het aantal bezoeken, de dringendheid en de locatie ervan, zal de dokter zijn bezoeken afleggen.

 

Bij huisbezoeken die worden aangevraagd na 10u30 en die niet-dringend zijn, zal u niet steeds de dokter van uw keuze kunnen aangeven of zal dit bezoek de dag nadien worden afgelegd.

 

 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

We vragen om de telefonische contacten zoveel mogelijk te beperken tot de uren waarin het secretariaat bereikbaar is. Zeker voor het maken van afspraken, administratieve vragen omtrent documenten, voorschriften, attesten, … en dergelijke meer.

 

Op deze manier worden de dokters en uzelf zo weinig mogelijk gestoord tijdens de consultaties en beperken we ook uw wachttijd.

 

Voor het opvragen van resultaten (bloedanalyses, radiologische verslagen, …) kan u wel telefonisch contact nemen met de dokters, op de momenten dat dit door henzelf werd aangegeven. Buiten de aangegeven uren zal de dokter bezig zijn met consultaties of afwezig zijn en moeten wij u vragen op de aangegeven momenten terug te bellen.

 

 

GROEPSWERKING

Als groepspraktijk werken we met verschillende huisartsen samen, om u, als patiënt, een zo optimaal mogelijk zorg te bieden. Al onze dossiers zijn gemeenschappelijk en behoren dus toe aan de groep. Elke dokter kan uw dossier inkijken, aanvullen, … Verder zijn er wekelijkse vergadermomenten waarin de patiëntenbespreking een belangrijk punt is. Op deze manier trachten we er voor te zorgen dat iedereen steeds zo goed als mogelijk op de hoogte is van uw situatie.

 

Omdat uw dokter niet steeds beschikbaar is (wegens drukte, afwezigheid, …) kan u dus met een gerust hart ook bij de collega’s terecht!

 

De groepswerking maakt tevens ook een beter evenwicht tussen werk en privé mogelijk, aangezien u bij afwezigheid steeds bij een collega terecht kan.

 

 

URGENTIES

Voor dringende of urgente oproepen zal u vanzelfsprekend zo snel mogelijk worden verder geholpen. Omdat in deze gevallen de dringendheid primeert, zal u geholpen worden door de dokter die het snelst beschikbaar is. Vrije keuze van dokter is dan niet altijd mogelijk.

 

WACHTDIENSTEN

 

Voor informatie over de wachtdiensten tijdens de week en in het weekend

klik hier

(c) Groepspraktijk Groenstraat, Groenstraat 6 - 3530 Houthalen T 011/52.29.12 F 011/60.60.94