Algemene Info

Groepspraktijk

Groenstraat

Dr Jo Peeters - Dr Marina Essers

Dr Robyn Cook

Algemene Informatie

Op deze pagina vindt u algemene informatie terug in alfabetische volgorde. Ook vanuit de nieuwsberichten wordt u naar hier verwezen voor meer gedetailleerde informatie.

 

Deze pagina zal regelmatig bijgewerkt worden en is voorlopig nog in opbouw.

GRIEPVACCINATIE

Wat?

Griep (influenza) is een virale infectie van voornamelijk luchtwegen. Een griepvaccin bevat een stukje dood virus, wat ervoor zorgt dat je immuunsysteem wordt geactiveerd en er antistoffen voor het virus worden aangemaakt. Doordat deze antistoffen reeds zijn aangemaakt kan je immuunsysteem sneller reageren als je met het griepvirus in contact komt. Hierdoor ben je beter beschermd en kan je lichaam het virus beter onder controle krijgen, met minder klachten of complicaties tot gevolg.

Van het griepvirus bestaan verschillende varianten en dit is dan ook de reden waarom elk jaar een nieuw vaccin nodig is. De samenstelling verandert elk jaar op basis van de te verwachten griepvarianten voor het griepseizoen.

 

Wanneer?

Na vaccinatie duurt het een tweetal weken vooraleer er voldoende antistoffen zijn opgebouwd, en deze blijven een zestal maanden aanwezig. Er wordt best niet te vroeg gevaccineerd, een goed moment is tussen midden oktober en midden november. Ook later kan nog gevaccineerd worden, zolang je nog niet met het griepvirus besmet bent.

 

Wie?

Vooral risicogroepen hebben baat bij een vaccinatie, aangezien het belangrijk is om bij hen complicaties te voorkomen. Onder risicogroepen verstaan we:

Groep 1

  • ouder dan 65j
  • personen in een verzorgingstehuis of instelling
  • patiënten met een chronische ziekte (longen, hart, lever, nieren, suikerziekte, ...)
  • zwangere vrouwen ná het eerste trimester

Groep 2

  • personen werkzaam in de gezondheidszorgsector

Groep 3

  • personen die onder hetzelfde dak wonen van groep 1
  • personen die onder hetzelfde dak wonen van baby's jonger dan 6 maanden

Ook voor personen tussen de 50-64 jaar is een vaccin aangeraden, zeker in geval van roken, bovengemiddeld alcoholgebruik, overgewicht en veel contact met levend gevogelte/varkens.

 

Kostprijs?

Een griepvaccin kost +/- 12€, maar in de meeste gevallen is er een terugbetaling voorzien vanuit het RIZIV. In dat geval kost een vaccin nog +/- 6€.

 

Meer info?

Website Zorg & Gezondheid: klik hier

Folder over griep (pdf): klik hier

Uitgebreid Dossier Griep (pdf): klik hier

 

 

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Wat is een GMD?

Het GMD bevat al uw medische gegevens zoals medische voorgeschiedenis (operaties, chronische ziektes, …), lopende behandelingen, geneesmiddelengebruik, allergieën, verslagen van specialisten en andere zorgverleners, … Het staat ook in het teken van preventie zoals de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, borstkanker en het bijhouden van vaccinaties.

 

Wat zijn de voordelen?

Op deze manier geef je je vaste huisarts (of huisartsenpraktijk) een totaalbeeld van je gezondheid en kan er beter beoordeeld worden welke onderzoeken al dan niet overbodig zijn en of de behandelingen goed op elkaar zijn afgestemd.

Verder wordt ook het persoonlijk aandeel (remgeld) dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts met 30% verminderd.

 

Praktisch?

Het afsluiten van een GMD is gratis en kan op elk moment gebeuren, in combinatie met een consultatie of huisbezoek. Elk gezinslid dient apart een GMD af te sluiten.

Voor het afsluiten van een GMD hebben we enkel een klevertje nodig van het ziekenfonds, en uw handtekening. Hiervoor maken we gebruik van de derdebetalersregeling. (LINK)

 

 

HUISARTS IN OPLEIDING (HAIO)

Een HAIO is een afgestudeerde arts, die na 7 jaar opleiding, nog een aanvullende opleiding volgt in een huisartsenpraktijk. Deze opleiding duurt twee jaar en is verplicht om als huisarts erkend te worden.

 

De haio is een volwaardig arts, werkt zelfstandig en mag dus ook dezelfde verstrekkingen uitvoeren als de andere artsen. Hij/zij staat echter steeds onder supervisie van de praktijkopleider (Dr Peeters) en wordt bij vragen, twijfels of onzekerheden in de opleiding ook ondersteund door de andere artsen in de praktijk. Verder zijn er regelmatig overlegmomenten, patiëntenbesprekingen, ... en volgt de haio extra opleidingen (oa seminarie) om zichzelf te vervolmaken als huisarts.

 

 

KINKHOEST (en TETANUS) VACCINATIE

Kinkhoest is een infectieziekte die de laatste jaren terug in opmars is. Iedereen is vatbaar voor deze infectie, maar het zijn vooral de kleinsten die hiervoor moeten beschermd worden, omdat ze meer risico lopen op complicaties zoals longontsteking. Om hen te beschermen is het van groot belang dat de personen die met hen het meest contact hebben zich laten vaccineren voor kinkhoest. Het vaccin voor kinkhoest (Boostrix) wordt gratis verdeeld door de Vlaamse Gemeenschap en is meestal voorradig in de praktijk. Om hier zeker van te zijn kan je best even op voorhand bellen.

 

Het Boostrix-vaccin is een gecombineerd vaccin, wat betekent dat het tegen meerdere infecties beschermd, in dit geval ook tegen tetanus (klem) en difterie. Als je dus een Boostrix-vaccin hebt gehad, ben je ook voor tetanus en difterie beschermd. De bescherming loopt 10 jaar.

 

 

TARIEVEN

Wij zijn allen geconventioneerd, wat wil zeggen dat wij de officiële tarieven volgen zoals afgesproken met de ziekenfondsen. Deze tarieven zijn afhankelijk van het type prestatie dat wordt geleverd en worden regelmatig herzien. Een overzicht vindt u hier (klik).

 

Raadpleging 24,5€ (101076) ; (remgeld 6€/4€/1,5€/1€)

Raadpleging 18-21u 28,5€ (101076+101113)

Huisbezoek 37€ (103132) ; (remgeld 14€/9€/3€/2€)

 

 

DERDEBETALERSREGELING

De vergoeding voor de huisarts is tweedelig: het grootste deel wordt door het ziekenfonds terugbetaald, een tweede deel krijg je niet terugbetaald en betaal je dus zelf. Dit deel noemt men het ‘remgeld’ of ‘persoonlijk aandeel’. Voor een overzicht van de tarieven klik hier.

 

Als je in aanmerking komt voor de derdebetalersregeling, moet je enkel nog het remgeld betalen, en regelt de huisarts de rest van de betaling rechtstreeks met het ziekenfonds.

 

Het remgeld bedraagt:

Met verhoogde tegemoetkoming

1€ (met GMD)

1,5€ (zonder GMD)

 

Zonder verhoogde tegemoetkoming

4€ (met GMD)

6€ (zonder GMD)

 

Of je voor deze regeling in aanmerking komt, kan je navragen bij je ziekenfonds of nalezen op de website van het RIZIV (klik hier).

 

Je kan dit ook nakijken op je klevers van het ziekenfonds: rechts beneden vind je een cijfer terug in deze vorm: 000/000. Als dit eindigt op het cijfer 1, komt je sowieso in aanmerking voor de derdebetalersregeling.

 

Info over de verhoogde tegemoetkoming vind je eveens op de website van het RIZIV (klik hier).

 

 

VOORSCHRIFTEN

... in opbouw ...

 

 

 

 

 

 

ITEMS

Griepvaccinatie

GMD

Haio

Kinkhoestvaccin

Tarieven

Derdebetalersregeling

(c) Groepspraktijk Groenstraat, Groenstraat 6 - 3530 Houthalen T 011/52.29.12 F 011/60.60.94